Το λογότυπο

Ναυτικός όρος

Το σήμα της REDGREEN είναι το διεθνές σύμβολο για τους όρους ιστιοπλοΐας αριστερή και δεξιά πλευρά του πλοίου. Οι συγκεκριμένοι όροι, και ως εκ τούτου το λογότυπο, έχουν τις ρίζες τους στις αρχαίες πρακτικές ιστιοπλοΐας των Vikings. Από αρχαιοτάτων χρόνων, οι όροι για την αριστερή και δεξιά πλευρά του πλοίου ήταν τα κατευθυντήρια σημεία στις μερικές φορές φουρτουνιασμένες θάλασσες, όπως παραμένουν έτσι και σήμερα.

Το λογότυπο είναι ένα αναγνωρίσιμο σύμβολο για τους ναυτικούς σε όλο τον κόσμο και συμβολίζει το αίσθημα του να είσαι στο σπίτι παρόλο που τα νερά τριγύρω είναι βαθιά. Εμείς στη REDGREEN, αισθανόμαστε στο σπίτι μας στην όψη αυτού του σήματος καθώς αυτό αντιπροσωπεύει μια ιστορία. Ατενίζουμε τόσο την θάλασσα όσο και το θαλασσινό μας σπίτι που έχουμε τόσο αγαπήσει.

Το λογότυπο μας

Το εμπορικό σήμα της REDGREEN είναι το μοναδικό σήμα στον κόσμο, το οποίο συμβολίζει ένα διεθνώς αποδεκτό ναυτικό όρο καθώς αποτελεί μια εικόνα γνώριμη για τους ναυτικούς σε όλο τον κόσμο.